ما را دنبال کنید:

دوره های آموزشی

خانه دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

شرکت تجاری سازی پیران ویسه دوره های آموزشی زیر را برای اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب تفاهم نامه های همکاری برگزار نماید:

 • کارگاه 1: فن آوری و کارآفرینی
 • کارگاه 2: مدیریت پروژه
 • کارگاه 3: کارآفرینی و تجارب کارآفرینانه
 • کارگاه 4: ایده، خلاقیت و طرح کسب و کار
 • کارگاه 5: حقوق تجارت
 • کارگاه 6: بازاریابی
 • کارگاه 7: محیط کسب و کار
 • کارگاه 8: تامین مالی
 • کارگاه 9: شرکت های دانش بنیان
 • کارگاه 10: مالکیت فکری
 • کارگاه 11: تشکیل،ثبت،ارکان شرکت های تجاری
 • کارگاه 12: رویه صادرات بهداشت و سلامت
 • کارگاه 13: آشنایی با مباحث مالی شرکت ها